Doniek Blog

« | Strona Główna | »

Justin Bieber, David Beckham, Mark Zuckerberg

Autor: doniek | marzec 3, 2011

Zanim przejdziecie dalej mam do Was pro??b?. Zastan??wcie si? przez chwile co mo??e ???czy? ze sob? trzy tytu??owe postacie. Jakie podobie??stwa wyst?puj? pomi?dzy idolem nastolatek, pierwszym pi??karskim celebryt? oraz CEO Facebooka. Pierwszym narzucaj?cym si? skojarzeniem to oczywi??cie stan ich konta bankowego. Druga cecha wsp??lna to fakt, ??e stanowi? symbol jakiej?? epoki. Bieber w muzyce, Beckham w futbolu a Zucerkberg w internecie. Po trzecie, ka??dy z nich doczeka?? si? filmu o swoich dokonaniach: Justi Bieber: Never Say Never, David Beckham: Clouse Up, Social Network. Jednak jest jeszcze jedna rzecz kt??ra ???czy te trzy osoby. T? rzecz? jest Bluewater Productions.

Jest to wydawnictwo w kt??rym spora cz???? oferty stanowi? komiksy biograficzne. I to w??a??nie spod skrzyde?? Bluewater Productions wyszed?? niedawno komiks o tw??rcy Facebooka. Jest to 48 stronicowy komiks (gigant-size) napisany przez dziennikarza Jerome Maida. Rysunki wykona?? natomiast Sal Field. Natomiast komiks Justin Bieber ukaza?? si? w serii Fame. Seria ta zajmuje si? biografiami s??aw ??wiata rozrywki i sportu. Pod tym r??wnie?? szyldem zosta?? wydany komiks o Beckhamie.

Sama seria Fame jest natomiast pochodn? serii Female Force opisuj?cej dzieje kobiet odnosz?cych sukces w polityce (mi?dzy innymi Hillary Clinton, Sarah Palin, Michelle Obama), literaturze (Anna Rice, J. K. Rowling) czy te?? w biznesie (Ruth Handler). Po wi?cej szczeg??????w odsy??am ju?? na stron? wydawnictwa Bluewater Productions.

Na sam koniec chcia??bym uroczy??cie si? zobowi?za?, ??e zdob?d?, przeczytam i zrecenzuje komiks o Justinie Bieber. Ale nie wymagajcie ode mnie ??ebym poszed?? na film o nim. A?? tak twardy nie jestem 🙂

Tagi: , , , , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »

Komentarze