Doniek Blog

Cynik na Do??ku

Autor: doniek | maj 14, 2007

Dzisiaj w??a??nie zosta?? stworzony nowy dzia?? na blogu. Mowa tu o Czytelni. B?d? tam umieszczane paski komiksowe kt??re warto poleci? (wyb??r b?dzie ca??kowicie subiektywny i dokonywany przeze mnie 🙂 ). Na pierwszy ogie?? idzie ameryka??ski komiks The Cynic. Komika ten porusza tematyk? adultow?, tak wi? przeznaczony jest dla doros??ych czytelnik??w.The Cynic jest updejtowany (czy jest takie s??owo?) trzy razy w tygodniu, tak wi?c ??piesz si? z czytaniem.
P.S. Je??li masz jaki?? komiks (nniekoniecznie pasek) i chcesz si? nim pochwali? to pisz ??mia??o na adres mail[at]doniek.pl.

Tagi: , ,
Kategoria: Blog |
Brak Komentarzy »

Superman zdoby?? Saturn

Autor: doniek | maj 14, 2007

10 maja zosta??y rozdane nagrody Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films – Saturny. Okaza??o si?, ??e adaptacje komiksowe zdoby??y sporo nagr??d. Najwi?cej zebra?? ich film “Superman Returns”. Otrzyma?? on Saturny w nast?puj?cych kategoriach:
Najlepszy Film Fantastyczny
Najlepszy Aktor – Brandon Routh (swoj? drog? dziwi mnie jego zwyci?stwo, jak dla mnie by?? on wyj?tkowo dr?twy jak Superman)
Najlepszy Re??yser – Bryan Singer
Najlepszy Scenariusz – Michael Dougherty, Dan Harris
Najlepsza Muzyka – John Otman
A oto zwiasun “Superman Returns“:

Pozosta??e nagrodzone adaptacj? to:
Najlepsza Aktorka – Natalie Portman za rol? w “V For VendettaNajlepsza Aktorka Drugoplanowa – Famke Janssen za rol? Jean Grey w “X-Men: The Last Stand

Czytaj dalej »

Tagi: , , , ,
Kategoria: Ciekawostki, Film |
Brak Komentarzy »

Gone with the Blastwave/Przemin???o Z Bombami

Autor: doniek | maj 10, 2007

Znajomy podes??a?? mi dzisiaj linka do wypasionego komiksu sieciowego (thx Malky). Nosi on tytu?? “Gone with the Blastwave” i jest tworzony przez fina Kimmo Lemetti, spokojnie komiks jest angloj?zyczny :). “Gone with the Blastwave” opowiada o perypetiach dw??ch ??o??nierzy z obozu “czerwonych” zagubionych w ruinach miasta le???cego na bli??ej nieokre??lonej planecie. Ich g????wnym celem jest znalezienie wyj??cia z ego rumowiska i nie da? si? zabi? przeciwnikom, czyli “niebieskim” i “??????tym”. Komiks ma form? jednostronicowych historii. Jak na razie komiks sk??ada si? z 36 epizod??w. Poni??ej jeden z nich:

Dla os??b nie znaj?cych za dobrze angielskiego mam dobr? wiadomo???. “Gone with the Blastwave” jest t??umaczone na bie???co przez Krzysztofa ‘ChanibaLa’ Bociurko. Polska wersja nosi tytu?? “Przemin???o z bombami” i mo??na j? znale??? pod tym adresem http://gwtb.chanibal.pl/komiks/.
??ycze wszystkim przyjemnej lektury 🙂

Tagi: , ,
Kategoria: Komiks Online |
Ilość Komentarzy: 3 »

Edward Norton jako Hulk

Autor: doniek | maj 9, 2007

Jak podaje oficjalna strona Marvela Edward Norton zosta?? wybrany na odtw??rc? tytu??owej roli w kolejnym filmie o Hulku. Mam nadziej?, ??e film ten b?dzie o wiele lepsza od swojej pierwszej cz???ci, kt??ra by??a wed??ug mnie strasznym gniotem (ten film by?? przera??liwie nudny). Z re??yseri? odpowiada Louis Leterrier (min. Transporter 1 i 2), tak wi?c jest dla tego filmu nadzieja. Teraz tylko pytanie czy Norton nadaje si? do tej roli ? Wiem, ??e umie zagra? osob? rozdart? pomi?dzy dwiema osobowo??ciami (patrz “Podziemny kr?g” i “L?k pierwotny”) ale mimo tego nie wyobra??am go sobie w roli Hulka wyg??aszaj?cego kwestie “Hulk b?dzie bi? !!”. Ja dla mnie idealnym odtw??rc? roli Bruca jest Steve Buscemi (czyli zgadzam si? w tym przypadku z Tonym Starkiem).
A teraz z kronikarskiego obowi?zku zwiastun poprzedniego filmu z Hulkiem, pod orginalnym tytu??em “Hulk” 🙂 W rol? tytu??ow? wcieli?? si? Eric Bana.

Tagi: , , , , , ,
Kategoria: Film |
Ilość Komentarzy: 2 »

“Heroes” czyli X-man

Autor: doniek | maj 8, 2007

Jak wiadomo nie od dzi??, dobre pomys??y s? powielane po wielokro?. Je??li jeste?? wiernym czytelnikiem przyg??d mutant??w to na pewno podczas ogl?dania serialu “Heroes” nasun???o Ci si? na my??l pytanie: “Gdzie ja widzia??em podobny motyw ?”. Odpowied?? jest prosta: W komiksie !!!. Oto kr??tkie por??wnanie kt??re dowodzi, ??e “Heroes” i X-man wi?cej ???czy ni?? dzieli, czyli zestawienie postaci z serialu z ich “odpowiednikami” z komiksu:


Clair Bennet

Wolverine
Co ???czy seksown? blondw??os? nastolatk? z napakowanym kurduplem prosto z lasu? Zdolno??? regeneracji, w obu przypadkach ich cia??a potrafi? same si? za??ata?. Jedyna r????nica to to, ??e w przypadku Logana podczas regeneracji nast?puje samoczynne usuni?cie z organizmu cia?? obcych (pocisk??w, kawa??k??w szkie?? itp.).

D. L.

Kitty Pryde
W tym przypadku mamy ju?? do czynienia z identycznymi mocami. Obydwoje potrafi? przenika? przez r????ne przedmioty oraz uczyni? swe cia??a przenikalnymi.

Hiro Nakamura

Cable
Jedyn? rzecz? ???cz?c? tych dw??ch skrajnie wygl?daj?cych osobnik??w jest ich zdolno??? do podr????owania w czasie. W tym przypadku na plus wychodzi Hiro, kt??ry opr??cz podr????y w czasie mo??e tak??e czas zatrzyma? lub spowolni?.

Czytaj dalej »

Tagi: , , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Ilość Komentarzy: 4 »